A ProDiuS szaellátási programot a szociális ágazatban gondozott emberek ellátásának informatikia támogatására fejlesztettük ki. Kiválóan használható az Idos otthonokban az ellátás teljes dokumentálásában, az elogondozástól kezdve. A szakellátási szoftverrel végezeheto a gyógyszernyilvántartás, az ápolási gondozási terv, a szociális szakellátás dokumentciója, a térítési díjak elszámolása, a gondozottak pénztárának kezelése, statisztikák lekérése. Az alap szakellátásban és a bentlakásos szakelátában is használható a program, valamint fogyatékos ellátásban, nappali ellátásban, közösségi ellátásban, szociális étkeztetésben, házi gondozásban.

 Gyógyszerraktár és gyógyszerelési rendszer

A gondozottak teljeskörű (szakmai) nyilvántartása végezhető ezzel a modullal (szomatikus adatok, pedagógiai, pszichológiai status stb). Elvégezhetjük a gondozottak eltávozásainak nyilvántartását, az elvégzett vizsgálatokat, a gyógyszeres kezeléseket, terápiákat, laboreredményeket, valamint egy szabadon bővíthető, egyéb feljegyzésekre szolgáló adattárat is vezethetünk minden gondozottra. A gyógyszerekről és a gyógyszerforgalmakról külön nyilvántartás fektethető fel (külön készletnyilvántartásra nincs szükség!). Számos lista készíthető a beszerzendő gyógyszerekről, gyógyszerfogyásról, gyógyszerkészletekről, gyógyszer térítési díjakról, az említett nyilvántartásokról stb. A gyógyszertörzset kialakíthatjuk a programban található alap (OEP) törzsből, mely több ezer gyógyszer adatait tartalmazza. A program megfelel az aktuális törvényi szabályozásoknak.

Főbb paraméterek, lehetőségek:

Ellátottak teljes körű adatkezelése (alap és szakmai)
Ellátottanként tetszőlegesen bővíthető szakmai adattárak
Saját, akár OEP törzsből kialakítható gyógyszertörzs
Gyógyszernyilvántartás, raktárkezelés
Névre szóló vagy központi gyógyszerforgalom
Gyógyszerelés nyilvántartása (akár a gyógyszerkivételezések automatikus könyvelésével)
Gyógyszerforgalmak kimutatása
Gyógyszerfogyás, beszerzendő készletek kimutatása
Gyógyszerigény meghatározás akár jövőbeni intervallumra is
Gyógyszer térítési díjak megállapítása
Gyógyszer elszámolások készítése (intézmény/ellátott által fizetendő)

ProDiuS Szakellátás program

A ProDiuS szaellátási programot a szociális ágazatban gondozott emberek ellátásának informatikia támogatására fejlesztettük ki. Kiválóan használható az Idos otthonokban az ellátás teljes dokumentálásában, az elogondozástól kezdve. A szakellátási szoftverrel végezeheto a gyógyszernyilvántartás, az ápolási gondozási terv, a szociális szakellátás dokumentciója, a térítési díjak elszámolása, a gondozottak pénztárának kezelése, statisztikák lekérése. Az alap szakellátásban és a bentlakásos szakelátában is használható a program, valamint fogyatékos ellátásban, nappali ellátásban, közösségi ellátásban, szociális étkeztetésben, házi gondozásban.

Teljeskörű ápolási-gondozási-fejlesztési dokumentáció

A programmal nyilvántarthatjuk az előgondozási adatlapokat, gondozási anamnézist, egyéni gondozási terveket, gondozási lapokat, ápolási anamnéziseket, ápolási terveket, esettörténeteket, utasítási és ellenőrző, megfigyelő lapokat, javaslatokat, pedagógiai jellemzéseket, általános egészségi állapot adatait, egyéni fejlesztési terveket, felülvizsgálatokat, valamint egyéb vizsgálatok vizsgálati eredményeit. A program sok előre feltöltött segédadattárral rendelkezik. A különböző nyomtatványok lekéréséhez a gondozottakat kijelölhetjük, így gyorsítva a listázásokat. A rendszer egy központi lekérdező adatbázisban meg tudja jeleníteni egy-egy gondozott valamennyi kapcsolódó nyomtatványát. További listákat is lekérhetünk, valamint egyedi lekérdezéseket és formanyomtatványokat készíthetünk.


Főbb paraméterek, lehetőségek:
 

Teljes ellátotti dokumentáció űrlap garnitúra adattartalma
Központi lekérdező adatbázis
Lekérhető űrlapok
Konfigurálható nyilvántartás/űrlap használat akár felhasználónként
Szükség esetén mentőnek átadandó dokumentáció gyors lekérési lehetősége
Bármelyik ellátotthoz bármelyik adatbázisban dokumentumok szkennelhetők/csatolhatók (pl. igazolványok)
A teljes adattartalomból új űrlapok generálhatók és tetszőleges lekérdezések kérhetők

ProDiuS Szakellátás program

A ProDiuS szaellátási programot a szociális ágazatban gondozott emberek ellátásának informatikia támogatására fejlesztettük ki. Kiválóan használható az Idos otthonokban az ellátás teljes dokumentálásában, az elogondozástól kezdve. A szakellátási szoftverrel végezeheto a gyógyszernyilvántartás, az ápolási gondozási terv, a szociális szakellátás dokumentciója, a térítési díjak elszámolása, a gondozottak pénztárának kezelése, statisztikák lekérése. Az alap szakellátásban és a bentlakásos szakelátában is használható a program, valamint fogyatékos ellátásban, nappali ellátásban, közösségi ellátásban, szociális étkeztetésben, házi gondozásban.

Térítési díj nyilvántartás
 

A program szociális otthonoknak, rehabilitációs intézeteknek készült, a gondozottakról teljes körű nyilvántartást biztosít. A rendszer az intézetben illetve távol töltött napok alapján (teljes napok, illetve tört gondozási díjú napok stb.) számolja a fizetendő gondozási díjat és a visszafizetendő összeget. A személyi térítési díj a gondozott jövedelméből, jelentős pénzvagyonából, jelentős ingatlanvagyonából állhat össze, de tartási szerződés szerint részben vagy egészben más is átvállalhatja, a rendszer mindezek alapján ki tudja számolni a személyi térítési díjat is. Ha több személy/gondnok fizeti egy gondozott gondozási díját (több forrásból áll össze a térítési díj - előírás - , ez is rögzíthető és külön nyilvántartásra kerül, de gondozottanként összesítve is listázható. A programmal figyelhető az aktuális illetve akár visszamenőleges (adott hónapra szóló) hátralék/túlfizetés. Évzáráskor a rendszer a következő évi nyitó hátralékot/túlfizetést automatikusan megnyitja. A gondozási térítési díjon kívül nyilvántarthatók a gyógyszer térítési díj, valamint további egyéb nem rendszeres előírások, befizetések is. Tetszőleges lista kérhető (felhasználó által definiált szempontok és listázandó mezők - akár a megjegyzés része szerint). A gondozottak adataiból tetszőleges lekérdezési listák, adatlapok, formanyomtatványok, nyugták, elszámolások, stb. lekérhetők. Számlák is készíthetők a gondozási és egyéb térítési díjakról (többféle módon). Teljeskörű számlázó modult adunk a rendszerhez, nem csak az szakellátási térítési díjakról készíthetők számlák, hanem a szervezet teljeskörű számlázása elvégezhető a modullal. A program megfelel az aktuális törvényi szabályozásoknak.


Főbb paraméterek, lehetőségek:
 

Ellátottak teljes körű adatkezelése
Személyi térítési díj kalkulátor
Térítési díj előírások és befizetések kezelése
Normál, eü.intézményi, 60 napon túli és más távollétek elkülönítése (20/40/60%)
Hátralékok, túlfizetések kimutatása és kezelése
Gondozási díj nyilvántartó törzslap készítése
Statisztikák készítése
Elszámolások készítése térítési díjakról
Számlák készítése a fizetendő térítési díjakról
Teljeskörű számlázó modult adunk a rendszerhez

ProDiuS Szakellátás program

A ProDiuS szaellátási programot a szociális ágazatban gondozott emberek ellátásának informatikia támogatására fejlesztettük ki. Kiválóan használható az Idos otthonokban az ellátás teljes dokumentálásában, az elogondozástól kezdve. A szakellátási szoftverrel végezeheto a gyógyszernyilvántartás, az ápolási gondozási terv, a szociális szakellátás dokumentciója, a térítési díjak elszámolása, a gondozottak pénztárának kezelése, statisztikák lekérése. Az alap szakellátásban és a bentlakásos szakelátában is használható a program, valamint fogyatékos ellátásban, nappali ellátásban, közösségi ellátásban, szociális étkeztetésben, házi gondozásban.

Gondnoksági adatok, ellátotti leltár

A programmal a gondozotti adatok egyik legfontosabb körét, a gondnoksági adatokat tarthatjuk nyilván. Vezethetjük a gondozottak gondnoknál lévő (zseb)pénzeit, a pénzek mozgásait. A program gondozottanként, havi szinten automatikusan összesíti az adatokat. A programmal a gondnoki (zseb)pénz naplón, valamint éves (zseb)pénz listán túl egyéb listákat, nyomtatványokat kérhetünk le. A gondozottnál lévő felszerelési és egyéb tárgyak nyilvántarthatók (akár tárgycsoportonként), azokról leltárak készíthetők. A modul kiegészítésként működtethető a gondozási térítési díj nyilvántartással, önállóan nem, csak azzal együtt rendelhető, kedvezményes csomagban!


Főbb paraméterek, lehetőségek:


Gondnoksági adatok kezelése
Gondozottnál lévő tárgyak kezelése, leltár
Gondnoknál lévő gondozotti pénzek nyilvántartása

ProDiuS Szakellátás program

A ProDiuS szaellátási programot a szociális ágazatban gondozott emberek ellátásának informatikia támogatására fejlesztettük ki. Kiválóan használható az Idos otthonokban az ellátás teljes dokumentálásában, az elogondozástól kezdve. A szakellátási szoftverrel végezeheto a gyógyszernyilvántartás, az ápolási gondozási terv, a szociális szakellátás dokumentciója, a térítési díjak elszámolása, a gondozottak pénztárának kezelése, statisztikák lekérése. Az alap szakellátásban és a bentlakásos szakelátában is használható a program, valamint fogyatékos ellátásban, nappali ellátásban, közösségi ellátásban, szociális étkeztetésben, házi gondozásban.

Ellátotti költőpénz, letét

A programmal nyilvántartható tetszőleges számú pénztár és bankszámla forgalma, akár gondozottra alábontva, az egyenlegek többféle bontásban, bármikor lekérhetők. A forgalmak tetszőleges szűkítéssel kérhetők le (naplók). Papíralapú pénztárbizonylat tömbök feldolgozására is van lehetőség. Készíthetünk gyűjtött naplót is a mindenkori egyenleg feltüntetésével, ahol az egymás utáni, ugyanolyan típusú tételek összesítve szerepelnek. A program különlegessége, hogy alpénztárakat/napi pénztárakat is kezel (névre szóló; pl. gondozottak költőpénztára, letéti számlája, illetve bármilyen alábontás is megoldható, egyenlegezési lehetőséggel). A programmal készíthetünk napi illetve időszaki pénztárjelentést, névre/alpénztárra szóló naplókat stb., valamint akár rögzítés közben is lekérhetünk pénztárbizonylatokat. Amennyiben pénztárjelentést készítünk, a program címletegyeztetésre is lehetőséget nyújt. A rendszer figyeli a negatív pénzkészletet. A számlaérkeztető modulból számlák átemelhetők teljesítésre.


Főbb paraméterek, lehetőségek:


Ellátotti/gondozotti pénzek (letéti számla, költőpénztár) nyilvántartása
Több pénztár és több bankszámla kezelése
Bevételi, kiadási pénztárbizonylatok
Pénztárjelentések lekérése (napi, időszaki)
Pénztárak és bankszámlák forgalmának analitikái
Ellátotti pénzek kartonjainak lekérhetősége
Naplók, gyűjtött naplók, egyenlegek lekérése
Pénzkészlet figyelés
Címletkezelés
Számla átemelés számlaérkeztetőből teljesítésre
Leporelló és USB nyomtató kezelés egy rendszerből (választható)!

ProDiuS Szakellátás program

A ProDiuS szaellátási programot a szociális ágazatban gondozott emberek ellátásának informatikia támogatására fejlesztettük ki. Kiválóan használható az Idos otthonokban az ellátás teljes dokumentálásában, az elogondozástól kezdve. A szakellátási szoftverrel végezeheto a gyógyszernyilvántartás, az ápolási gondozási terv, a szociális szakellátás dokumentciója, a térítési díjak elszámolása, a gondozottak pénztárának kezelése, statisztikák lekérése. Az alap szakellátásban és a bentlakásos szakelátában is használható a program, valamint fogyatékos ellátásban, nappali ellátásban, közösségi ellátásban, szociális étkeztetésben, házi gondozásban.

Szabadság-nyilvántartás, beosztás-készítés

A program intézmények és cégek számára egyaránt ideális, kiegészítő munkaügyi nyilvántartás. Segítségével nyilvántarthatók a dolgozók alapadatai. Többféle lista, adatlap készíthető a dolgozók adataiból. A programmal nyilvántarthatók továbbá a munkából való távollétek, a szabadságok, itt kell megemlíteni a beléptető-rendszerrel való kapcsolatot, azaz - beállítástól függően - nem engedélyezi beléptetni a távol (szabadságon) lévő dolgozókat. Nyomtathatók a szabadságengedélyek is, melyeket a rendszer szigorű számadású nyomtatványként kezel. A beépített, ún. munkanap-tár segítségével beállíthatók az ünnepnapok és munkaszüneti napok, a rendszer ezeket a napokat figyelembe veszi a távollétek számításánál. A modul segítségével a beosztások is elkészíthetők, akár szervezeti egységre vonatkozóan figyeli a minimum létszámot, a dolgozó ledolgozandó óraszámát, illetve a kötelező pihenőnapokat.


Főbb paraméterek, lehetőségek:


Dolgozók alapadatainak kezelése
Távollétek, szabadságok kezelése
Szabadságengedély nyomtatása
Beosztások készítése
Minimum létszám figyelése
Munkanap-tár
Kapcsolat a beléptető rendszerrel

ProDiuS Szakellátás program

A ProDiuS szaellátási programot a szociális ágazatban gondozott emberek ellátásának informatikia támogatására fejlesztettük ki. Kiválóan használható az Idos otthonokban az ellátás teljes dokumentálásában, az elogondozástól kezdve. A szakellátási szoftverrel végezeheto a gyógyszernyilvántartás, az ápolási gondozási terv, a szociális szakellátás dokumentciója, a térítési díjak elszámolása, a gondozottak pénztárának kezelése, statisztikák lekérése. Az alap szakellátásban és a bentlakásos szakelátában is használható a program, valamint fogyatékos ellátásban, nappali ellátásban, közösségi ellátásban, szociális étkeztetésben, házi gondozásban.

Vonalkódos be/kiléptetés, munkaidő nyilvántartás

A munkaidőnyilvántartó modul egy, a belépő/kilépő dolgozókat regisztráló rendszer. A regisztrálások idejét felhasználva, különböző listák szolgáltatásával a portai vagy a vezetői információigények elégíthetők ki, pl. bent tartózkodók listája, utolsó be/kilépések listája, stb. A modul hálózatban használva mutatja meg igazi erejét, a be/kilépés regisztrációk listái másik gépről is - akár az igazgató gépéről - bármikor megtekinthetők. A modul használatával egyszerűbbé válik a munkaidő nyilvántartása, a munkában töltött idő számon tartása. A be/kilépések regisztrációja zárt rendszerben történik, a regisztrációs naplókhoz a rendszer semmilyen szinten sem engedélyez hozzáférést. A jelenléti íveket automatikusan szolgáltatja a rendszer. A regisztráció történhet egy vonalkód olvasó segítségével, de a törzsből való választással is. Vonalkód olvasó alkalmazása esetén előzőleg vonalkódokat kell generálni, majd a vonalkódokat össze kell rendelni a regisztrálható személyekkel. Célszerű egy számítógépet/klienst a szervezet portahelyiségében elhelyezni, mely belső hálózaton csatlakozik a ProDiuS rendszerhez. Meg kell említeni a munkaügyi adattárral (távollétek nyilvántartása) való kapcsolatot, azaz - beállítástól függően - nem engedélyezi beléptetni a távol (szabadságon) lévő dolgozókat


Főbb paraméterek, lehetőségek:


Beléptető rendszer
Munkaidőnyilvántartás, jelenléti ívek helyettesítése a rendszerrel
Vonalkódos beléptetés támogatása
Szabadságnyilvántartás kapcsolat

ProDiuS Szakellátás program

A ProDiuS szaellátási programot a szociális ágazatban gondozott emberek ellátásának informatikia támogatására fejlesztettük ki. Kiválóan használható az Idos otthonokban az ellátás teljes dokumentálásában, az elogondozástól kezdve. A szakellátási szoftverrel végezeheto a gyógyszernyilvántartás, az ápolási gondozási terv, a szociális szakellátás dokumentciója, a térítési díjak elszámolása, a gondozottak pénztárának kezelése, statisztikák lekérése. Az alap szakellátásban és a bentlakásos szakelátában is használható a program, valamint fogyatékos ellátásban, nappali ellátásban, közösségi ellátásban, szociális étkeztetésben, házi gondozásban.

Kulcsnyilvántartás

A modul használatával egyszerűbbé válik a kulcsok nyilvántartása, a kulcsok számon tartása. Klasszikus értelemben az intézmény valamennyi mobil (ki nem osztott) kulcsa egy helyen található (pl. a portán), az onnan való elvitelt és visszahozást kell regisztrálni, hogy mindig képben legyenek az illetékes személyek (pl. igazgató, portás, gazd.vezető, illetve akinek az a kulcs éppen kell), hogy a kulcsok kinél találhatók. Az elvitelek/visszahozások regisztrációja zárt rendszerben történik, a regisztrációs naplókhoz a rendszer semmilyen szinten sem engedélyez hozzáférést. A regisztráció történhet akár egy vonalkód olvasó segítségével is, de a kulcstörzsből való választással is. Vonalkód olvasó alkalmazása esetén előzőleg vonalkódokat kell generálni, majd a vonalkódokat össze kell rendelni a regisztrálható kulcsokkal. Különböző listák kérhetők: utolsó kulcsmozgás listája, bent lévő kulcsok listája, kulcsmozgási ív megadott kulcsra, hónapra. Ezen kívül tetszőleges kimutatások készíthetők a rendszer kimutatásgenerátorával.


Főbb paraméterek, lehetőségek:


Kulcsnyilvántartó rendszer
Utolsó kulcsmozgás, bent lévő kulcsok, kulcsmozgás lekérése
Vonalkódos kulcsnyilvántartás támogatása

ProDiuS Szakellátás program

A ProDiuS szaellátási programot a szociális ágazatban gondozott emberek ellátásának informatikia támogatására fejlesztettük ki. Kiválóan használható az Idos otthonokban az ellátás teljes dokumentálásában, az elogondozástól kezdve. A szakellátási szoftverrel végezeheto a gyógyszernyilvántartás, az ápolási gondozási terv, a szociális szakellátás dokumentciója, a térítési díjak elszámolása, a gondozottak pénztárának kezelése, statisztikák lekérése. Az alap szakellátásban és a bentlakásos szakelátában is használható a program, valamint fogyatékos ellátásban, nappali ellátásban, közösségi ellátásban, szociális étkeztetésben, házi gondozásban.

Kamatszámítás (késedelmi, jegybanki, ügyek)

A kamatkezelő modul segítségével a késedelmi és egyéb (pl. egyedi, ügyvédi, vagy bíróság által megállapított) kamatszámításokat egyszerűsíthetjük, a kamatszámításokat eltárolhatjuk és bármikor újra lekérhetjük a kamatszámítási lapot. Alapértelmezésként a jegybanki alapkamatok rögzítésre kerültek, a modul átadásának napjáig érvényes kamatszázalékokkal, 1991.01.01-től kezdődően. A számítások ügyekhez illetve témákhoz is kapcsolhatók és csoportos kamatszámítási lap is lekérhető, valamint a kamatszámítási periódusok akár a teljesített befizetésekkel automatikusan korrigálhatók. A jegybanki kamatszámítás csak egy féle típus a rendszerben, tetszőleges típusok generálhatók.


Főbb paraméterek, lehetőségek:


Számítás jegybanki alapkamatok alapján
Számítás egyedi kamatok alapján
Egy ügyhöz több kamatszámítás kapcsolható
Kamatszámítási periódusok automatikus korrekciója befizetések alapján
Kamatszámítási lapok lekérése

ProDiuS Szakellátás program

A ProDiuS szaellátási programot a szociális ágazatban gondozott emberek ellátásának informatikia támogatására fejlesztettük ki. Kiválóan használható az Idos otthonokban az ellátás teljes dokumentálásában, az elogondozástól kezdve. A szakellátási szoftverrel végezeheto a gyógyszernyilvántartás, az ápolási gondozási terv, a szociális szakellátás dokumentciója, a térítési díjak elszámolása, a gondozottak pénztárának kezelése, statisztikák lekérése. Az alap szakellátásban és a bentlakásos szakelátában is használható a program, valamint fogyatékos ellátásban, nappali ellátásban, közösségi ellátásban, szociális étkeztetésben, házi gondozásban.

Levél- és iratnyilvántartás, dokumentum-kezelés

A programmal az iratok érkeztetése és iktatása is elvégezhető, főszámos/alszámos iktatás egyaránt végezhető. Tetszőleges számú iktatókönyv nyitható, ezek érvényessége is beállítható. A rendszer egyben dokumentumkezelő rendszer is, minden érkeztetéshez illetve iktatáshoz több dokumentumkapcsolat állítható be. Az iratok, dokumentumok elektronikus másolata akár közvetlenül szkennerről is csatolható (csak beteszi a szkennerbe a dokumentumot, levelet, iratot stb., s a szoftver elintéz mindent)! Az iktatáshoz az adatok átemelhetők az érkeztetésekből is. Dokumentumok nyitása (szöveg, táblázat, stb.) is végezhető a program/modul segítségével, üres illetve séma (sablon) dokumentumok hozzárendelésével. Fentiek használatával a program az érkeztetés és iktatás mindennemű funkcióinak ellátása mellett egyben dokumentumkezelő központtá is válhat. Az iratkezelő modul nem tanúsított!


Főbb paraméterek, lehetőségek:


Tetszőleges számú iktatókönyv kezelése
Főszámos és alszámos iktatás lehetősége
Érkeztetések kezelése, átemelési lehetőség iktatásba
Iratállapotok kezelése
Elektronikus dokumentumkapcsolatok, akár szkenneléssel
Iktatókönyvek listázása, iratok adatainak szűkíthető lekérése

A ProDiuS szaellátási programot a szociális ágazatban gondozott emberek ellátásának informatikia támogatására fejlesztettük ki. Kiválóan használható az Idos otthonokban az ellátás teljes dokumentálásában, az elogondozástól kezdve. A szakellátási szoftverrel végezeheto a gyógyszernyilvántartás, az ápolási gondozási terv, a szociális szakellátás dokumentciója, a térítési díjak elszámolása, a gondozottak pénztárának kezelése, statisztikák lekérése. Az alap szakellátásban és a bentlakásos szakelátában is használható a program, valamint fogyatékos ellátásban, nappali ellátásban, közösségi ellátásban, szociális étkeztetésben, házi gondozásban.

 Alapszolgáltatási térítési díj

A program alapszolgáltatási intézményeknek készült, a gondozottakról teljes körű nyilvántartást biztosít. A rendszer havi/napi/óradíj/km.díj szerint számolja a fizetendő térítési díjat, házi segítségnyújtás, étkeztetés, nappali ellátás, támogató szolgálat stb. vonatkozásában. A rendszerben beállíthatók törvényi/önkormányzati és személyi maximumok egyaránt, valamint jövedelemsávok is hozzárendelhetők a szolgáltatásokhoz. A programmal figyelhető a hátralék/túlfizetés. Évzáráskor a rendszer a következő évi nyitó hátralékot/túlfizetést automatikusan megnyitja. A rendszerrel az 1207 statisztika megfelelő része elkészíthető. A gondozottak adataiból tetszőleges lekérdezési listák, adatlapok, formanyomtatványok, stb. lekérhetők. Számlák is készíthetők a térítési díjakról. Ha egy ellátott több szolgáltatást vesz igénybe, külön soron szerepelnek a számlán. Teljeskörű számlázó modult adunk a rendszerhez, nem csak az alapellátási térítési díjakról készíthetők számlák, hanem a szervezet teljeskörű számlázása elvégezhető a modullal. A program megfelel az aktuális törvényi szabályozásoknak.

Főbb paraméterek, legetőségek:

Gondozottak teljes körű adatkezelése
Házi segítségnyújtás, étkeztetés, nappali ellátás, támogató szolgálat stb.
Szolgáltatás-típusok teljeskörű kezelése
Térítési díj nyilvántartás havi/napi/óradíj/km.díj szerint
Törvényi/önkormányzati és személyi maximumok figyelése
Fix díjas vagy jövedelemsávok szerinti térítési díj megállapítás
Térítési díj előírások és befizetések kezelése
Hátralékok, túlfizetések kimutatása és kezelése
Statisztikák készítése (1207)
Számlák készítése a fizetendő térítési díjakról
Teljeskörű számlázó modult adunk a rendszerhez
Tárolható és Excel/Word/PDF-be exportálható lekérdezések, kimutatások, úrlapok, nyomtatványok, diagramok
Széleskörűen paraméterezhető jogosultsági rendszer
A fontos vagy gyakran használt funkciók az alapképernyőre tehetők egygombos indítással
Változatossági mutatók lekérhetősége
Megrendelés előkészítése szállító felé
Leltározás, leltár kiértékelés
Tárolható és Excel/Word/PDF-be exportálható lekérdezések, kimutatások, úrlapok, nyomtatványok, diagramok
Széleskörűen paraméterezhető jogosultsági rendszer
A fontos vagy gyakran használt funkciók az alapképernyőre tehetők egygombos indítással

ProDiuS Szakellátás program

A ProDiuS szaellátási programot a szociális ágazatban gondozott emberek ellátásának informatikia támogatására fejlesztettük ki. Kiválóan használható az Idos otthonokban az ellátás teljes dokumentálásában, az elogondozástól kezdve. A szakellátási szoftverrel végezeheto a gyógyszernyilvántartás, az ápolási gondozási terv, a szociális szakellátás dokumentciója, a térítési díjak elszámolása, a gondozottak pénztárának kezelése, statisztikák lekérése. Az alap szakellátásban és a bentlakásos szakelátában is használható a program, valamint fogyatékos ellátásban, nappali ellátásban, közösségi ellátásban, szociális étkeztetésben, házi gondozásban.

 

Várakozói modul
 

A programmal a gondozásra várók alapadatain túl nyilvántarthatunk sok időponti adatot (kérelem, soron kívüli kérelem beadás időpontja, előgondozás I., II. időpontja, stb. a jogszabályi előírásnak megfelelően. Nyilvántartható a rehabilitációs valamint a személyes gondoskodást nyújtó intézmények számára előírt adatkör egyaránt. A programmal készíthetünk jegyzeteket is valamennyi várakozóhoz. Különböző listákat, formanyomtatványokat készíthetünk, akár a várakozók kijelölésével is. Készíthetünk mutatószám alakulást mutató táblázatot is (beutalt várakozók bontása).


Főbb paraméterek, lehetőségek:
 

Ellátásra várakozók teljes körű adatkezelése
Várakozói űrlap lekérése
Statisztikák lekérése
Tárolható és Excel/Word/PDF-be exportálható lekérdezések, kimutatások, úrlapok, nyomtatványok, diagramok
Széleskörűen paraméterezhető jogosultsági rendszer
A fontos vagy gyakran használt funkciók az alapképernyőre tehetők egygombos indítással

ProDiuS Szakellátás program

A ProDiuS szaellátási programot a szociális ágazatban gondozott emberek ellátásának informatikia támogatására fejlesztettük ki. Kiválóan használható az Idos otthonokban az ellátás teljes dokumentálásában, az elogondozástól kezdve. A szakellátási szoftverrel végezeheto a gyógyszernyilvántartás, az ápolási gondozási terv, a szociális szakellátás dokumentciója, a térítési díjak elszámolása, a gondozottak pénztárának kezelése, statisztikák lekérése. Az alap szakellátásban és a bentlakásos szakelátában is használható a program, valamint fogyatékos ellátásban, nappali ellátásban, közösségi ellátásban, szociális étkeztetésben, házi gondozásban.

 

Gondnoksági adatok, ellátotti leltár
 

A programmal a gondozotti adatok egyik legfontosabb körét, a gondnoksági adatokat tarthatjuk nyilván. Vezethetjük a gondozottak gondnoknál lévő (zseb)pénzeit, a pénzek mozgásait. A program gondozottanként, havi szinten automatikusan összesíti az adatokat. A programmal a gondnoki (zseb)pénz naplón, valamint éves (zseb)pénz listán túl egyéb listákat, nyomtatványokat kérhetünk le. A gondozottnál lévő felszerelési és egyéb tárgyak nyilvántarthatók (akár tárgycsoportonként), azokról leltárak készíthetők. A modul kiegészítésként működtethető a gondozási térítési díj nyilvántartással, önállóan nem, csak azzal együtt rendelhető, kedvezményes csomagban!


Gondnoksági adatok, ellátotti leltár:


Gondnoksági adatok kezelése
Gondozottnál lévő tárgyak kezelése, leltár
Gondnoknál lévő gondozotti pénzek nyilvántartása
Tárolható és Excel/Word/PDF-be exportálható lekérdezések, kimutatások, úrlapok, nyomtatványok, diagramok
Széleskörűen paraméterezhető jogosultsági rendszer
A fontos vagy gyakran használt funkciók az alapképernyőre tehetők egygombos indítással

ProDiuS Szakellátás program

A ProDiuS szaellátási programot a szociális ágazatban gondozott emberek ellátásának informatikia támogatására fejlesztettük ki. Kiválóan használható az Idos otthonokban az ellátás teljes dokumentálásában, az elogondozástól kezdve. A szakellátási szoftverrel végezeheto a gyógyszernyilvántartás, az ápolási gondozási terv, a szociális szakellátás dokumentciója, a térítési díjak elszámolása, a gondozottak pénztárának kezelése, statisztikák lekérése. Az alap szakellátásban és a bentlakásos szakelátában is használható a program, valamint fogyatékos ellátásban, nappali ellátásban, közösségi ellátásban, szociális étkeztetésben, házi gondozásban.


Egyéb kapcsolódó modulok:


Kimenő számla, folyószámla kezelés
Hajléktalan ellátás
Örökbefogadás
Számlaérkeztető (beérkező számlák iktatása)
Készletkezelő

ProDiuS Szakellátás - Modulok

Gyógyszerraktár és gyógyszerelési rendszer főbb paraméterek, lehetőségek:

Ellátottak teljes körű adatkezelése (alap és szakmai)
Ellátottanként tetszőlegesen bővíthető szakmai adattárak
Saját, akár OEP törzsből kialakítható gyógyszertörzs
Gyógyszernyilvántartás, raktárkezelés
Névre szóló vagy központi gyógyszerforgalom
Gyógyszerelés nyilvántartása (akár a gyógyszerkivételezések automatikus könyvelésével)
Gyógyszerforgalmak kimutatása
Gyógyszerfogyás, beszerzendő készletek kimutatása
Gyógyszerigény meghatározás akár jövőbeni intervallumra is
Gyógyszer térítési díjak megállapítása
Gyógyszer elszámolások készítése (intézmény/ellátott által fizetendő)


Teljeskörű ápolási-gondozási-fejlesztési dokumentáció:
 

Teljes ellátotti dokumentáció űrlap garnitúra adattartalma
Központi lekérdező adatbázis
Lekérhető űrlapok
Konfigurálható nyilvántartás/űrlap használat akár felhasználónként
Szükség esetén mentőnek átadandó dokumentáció gyors lekérési lehetősége
Bármelyik ellátotthoz bármelyik adatbázisban dokumentumok szkennelhetők/csatolhatók (pl. igazolványok)
A teljes adattartalomból új űrlapok generálhatók és tetszőleges lekérdezések kérhetők


Térítési díj nyilvántartás:
 

Ellátottak teljes körű adatkezelése
Személyi térítési díj kalkulátor
Térítési díj előírások és befizetések kezelése
Normál, eü.intézményi, 60 napon túli és más távollétek elkülönítése (20/40/60%)
Hátralékok, túlfizetések kimutatása és kezelése
Gondozási díj nyilvántartó törzslap készítése
Statisztikák készítése
Elszámolások készítése térítési díjakról
Számlák készítése a fizetendő térítési díjakról
Teljeskörű számlázó modult adunk a rendszerhez


Gondnoksági adatok, ellátotti leltár:


Gondnoksági adatok kezelése
Gondozottnál lévő tárgyak kezelése, leltár
Gondnoknál lévő gondozotti pénzek nyilvántartása


Ellátotti költőpénz, letét:


Ellátotti/gondozotti pénzek (letéti számla, költőpénztár) nyilvántartása
Több pénztár és több bankszámla kezelése
Bevételi, kiadási pénztárbizonylatok
Pénztárjelentések lekérése (napi, időszaki)
Pénztárak és bankszámlák forgalmának analitikái
Ellátotti pénzek kartonjainak lekérhetősége
Naplók, gyűjtött naplók, egyenlegek lekérése
Pénzkészlet figyelés
Címletkezelés
Számla átemelés számlaérkeztetőből teljesítésre
Leporelló és USB nyomtató kezelés egy rendszerből (választható)!


Szabadság-nyilvántartás, beosztás-készítés:


Dolgozók alapadatainak kezelése
Távollétek, szabadságok kezelése
Szabadságengedély nyomtatása
Beosztások készítése
Minimum létszám figyelése
Munkanap-tár
Kapcsolat a beléptető rendszerrel


Vonalkódos be/kiléptetés, munkaidő nyilvántartás:


Beléptető rendszer
Munkaidőnyilvántartás, jelenléti ívek helyettesítése a rendszerrel
Vonalkódos beléptetés támogatása
Szabadságnyilvántartás kapcsolat


Kulcsnyilvántartás:


Kulcsnyilvántartó rendszer
Utolsó kulcsmozgás, bent lévő kulcsok, kulcsmozgás lekérése
Vonalkódos kulcsnyilvántartás támogatása


Kamatszámítás (késedelmi, jegybanki, ügyek):


Számítás jegybanki alapkamatok alapján
Számítás egyedi kamatok alapján
Egy ügyhöz több kamatszámítás kapcsolható
Kamatszámítási periódusok automatikus korrekciója befizetések alapján
Kamatszámítási lapok lekérése


Levél- és iratnyilvántartás, dokumentum-kezelés:


Tetszőleges számú iktatókönyv kezelése
Főszámos és alszámos iktatás lehetősége
Érkeztetések kezelése, átemelési lehetőség iktatásba
Iratállapotok kezelése
Elektronikus dokumentumkapcsolatok, akár szkenneléssel
Iktatókönyvek listázása, iratok adatainak szűkíthető lekérése

Szociális alapszolgáltató intézmények térítési díj nyilvántartása:

Gondozottak teljes körű adatkezelése
Házi segítségnyújtás, étkeztetés, nappali ellátás, támogató szolgálat stb.
Szolgáltatás-típusok teljeskörű kezelése
Térítési díj nyilvántartás havi/napi/óradíj/km.díj szerint
Törvényi/önkormányzati és személyi maximumok figyelése
Fix díjas vagy jövedelemsávok szerinti térítési díj megállapítás
Térítési díj előírások és befizetések kezelése
Hátralékok, túlfizetések kimutatása és kezelése
Statisztikák készítése (1207)
Számlák készítése a fizetendő térítési díjakról
Teljeskörű számlázó modult adunk a rendszerhez
Tárolható és Excel/Word/PDF-be exportálható lekérdezések, kimutatások, úrlapok, nyomtatványok, diagramok
Széleskörűen paraméterezhető jogosultsági rendszer
A fontos vagy gyakran használt funkciók az alapképernyőre tehetők egygombos indítással
Változatossági mutatók lekérhetősége
Megrendelés előkészítése szállító felé
Leltározás, leltár kiértékelés
Tárolható és Excel/Word/PDF-be exportálható lekérdezések, kimutatások, úrlapok, nyomtatványok, diagramok
Széleskörűen paraméterezhető jogosultsági rendszer
A fontos vagy gyakran használt funkciók az alapképernyőre tehetők egygombos indítással


Szociális ellátásra várakozók nyilvántartása:
 

Ellátásra várakozók teljes körű adatkezelése
Várakozói űrlap lekérése
Statisztikák lekérése
Tárolható és Excel/Word/PDF-be exportálható lekérdezések, kimutatások, úrlapok, nyomtatványok, diagramok
Széleskörűen paraméterezhető jogosultsági rendszer
A fontos vagy gyakran használt funkciók az alapképernyőre tehetők egygombos indítással


Gondnoksági adatok, ellátorri leltár:


Gondnoksági adatok kezelése
Gondozottnál lévő tárgyak kezelése, leltár
Gondnoknál lévő gondozotti pénzek nyilvántartása
Tárolható és Excel/Word/PDF-be exportálható lekérdezések, kimutatások, úrlapok, nyomtatványok, diagramok
Széleskörűen paraméterezhető jogosultsági rendszer
A fontos vagy gyakran használt funkciók az alapképernyőre tehetők egygombos indítással


Egyéb kapcsolódó modulok:


Kimenő számla, folyószámla kezelés
Hajléktalan ellátás
Örökbefogadás
Számlaérkeztető (beérkező számlák iktatása)
Készletkezelő

Válassza Ön is a QualitySoft minőségét, és biztonságát!
Próbálja ki a letölthető demó változatunkat! 

ProDiuS Szakellátás program - Összehasonlító táblázat

GYÓGYSZER modul funkciók összehasonlító táblázat megtekintéséhez kattintson IDE!


 
ProDiuS
STANDARD
Szakellátás
ProDiuS
KOMPLETT
Szakellátás
ProDiuS
PROFESSIONAL
Szakellátás
Hálózatos felhasználás több felhasználó
Alapszolgáltatás lehetősége bentlakásos mellett
Ellátottak adatainak kezelése  
 

 
Ellátottal törzsadatainak, számlázási adatainak teljeskörű kezelhetősége
Ellátottal törzsadatainak kialakítása központi ellátotti törzsben/törzsből
Igények/előírások és befizetések kezelése  
 

 
Tetszőleges számú előírás felvihető havonta ellátottanként
Saját és más befizetők kezelése
20/40/60%-os távollétek kezelése
50%-os és további speciális előírások kialakíthatósága
Tetszőleges előírás lekérdezhetőség
Térítési díj kalkulátor
Jelentős pénzvagyon/ingatlanvagyon, jövedelem és kötelezett terhére történő előírások lehetősége
Gondozási díj nyilvántartó törzslap lekérés
Statisztika
Gondozási napok megállapítása
Tételes befizetés rögzítési lehetőség
Hátralékok, túlfizetések kimutatása
Gyógyszer előírások és befizetések kezelése  
 

 
Gyógyszer modul integrálható a rendszerbe
Előírás rögzítés, korrekció

Tételes befizetés rögzítési lehetőség
Hátralékok, túlfizetések kimutatása
Gyógyszer előírás átvétele Gyógyszer modulból (Gyógyszer modul szükséges)
Egyéb előírások/befizetések kezelése  
 

 
Tetszőleges számú egyéb előírás/befizetés vihető fel ellátottanként havonta (Pl fodrász, rezsi, stb)
Egyéb előírások közvetlen azonnali számlázhatósága
További lehetőségek  
 

 
Gondnoksági kimutatások
Bérlakás társasház modul kapcsolható
Iktató modul kapcsolható
Jövedelmi adatok részletezésének kezelése
Szabadság nyilvántartás/beosztás
Munkaidő nyilvántartás ki-beléptetés
Kulcsnyilvántartás
Ellátottakhoz dokumentumok csatolása
Gondozási díjak csoportos számlázási lehetősége
Gondozási díjak, gyógyszer előírások és egyéb előírások együttes számlázhatósága
Belső elszámolás, nyugta készítési lehetőség
Nyugdíjas lista címletezéssel
Késedelmi kamat számítás
Csoportos beszedés kezelése (Folyószámla modul szükséges)
Számlák kezelése - Számla modul  
 

 
Számla érkeztetés, bejövő számla
Kimenő számlák készítése tetszőleges számú számlatömbbe
Csekkes számla lehetősége (felül 2/3 számla, alul 1/3 csekk), több OC/TC kód
Lehetséges számlaformátumok 1 1 Többféle
Termékek adatainak kezelése
Kézi számlatömbök adatainak rögzítése, lekérdezése
Kézi számlatömbök adatainak gépi számlákkal együtt történő lekérdezhetősége
Ellátásra várakozók modul  
 

 
Ellátásra várakozók adatainak teljeskörű nyilvántartása

Várakozókhoz dokumentumok kapcsolási lehetősége
Várakozóval történt kapcsolattartások nyilvántartása
Gondozási szükséglet vizsgálatok felmérése
Előgondozási adatok nyilvántartása
Pénztárak kezelése - Házi pénztár modul  
 

 
Egy pénztár kezelése
Több pénztár kezelése

Bevételi/kiadási pénztárbizonylatok készítése
Pénztárjelentések készítése

Válassza Ön is a QualitySoft minőségét, és biztonságát!
Próbálja ki a letölthető demó változatunkat! 

QualitySoft főkönyvi kettős könyvelő program - Árlista

Válassza Ön is a QualitySoft minőségét, és biztonságát!
Próbálja ki a letölthető demó változatunkat! 

 

QualitySoft Prodius program - Képek a programról