ProDiuS étkeztetési program

A közétkeztetési feladatok két kölönálló, de egymással szoros kapcsolatban álló csoportra bonthatók. Az egyik az étkeztetési feladatkör, a másik az Élelmezés adminisztrációja. Ezt rendszerünkben két külön külön, de egymással összekapcsoltan működő modullal is megoldhatjuk. Ezen az oldalon az étkeztetési program jellemzőit találjuk. A ProDiuS élelmezési program leírása itt található.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Étkezési térítés nyilvántartása, étkezési jegy készítés

Az étkezőket csoportokba sorolhatjuk. Térítési díj típusonként / kedvezmény típusonként tarthatók nyilván az igények, melyekkel szembeállíthatjuk a befizetéseket is, így a hátralékosokat/túlfizetőket is kilistázhatjuk. Az igények listázására is több lehetőség van, akár konkrét nap, akár egy hónap igényeit kérhetjük le, de egy-egy hónap api szintű igényeinek táblázatos formában való lekérésére is van lehetőség. A modullal készíthetünk étkezési jegyeket is (akár névre, dátumra, stb. szólót). A havi igények rögzítésének megkönnyítése végett az új hónap egy előző hónapból megnyitható, azaz a napi pótigények/lemondások a következő hónapra átvitelre kerülnek. A napi igények átemelhetők létszámadatként az élelmezési modulba. A rendszerben kapcsolat létesíthető a vonalkódos étkezési regisztrációs modullal. Számlák is készíthetők a fizetendő étkezési térítési díjakról. Teljeskörű számlázó modult adunk a rendszerhez, nem csak az étkezési térítési díjakról készíthetők számlák, hanem a szervezet teljeskörű számlázása elvégezhető a modullal.


Főbb paraméterek, lehetőségek:
 

Étkezőcsoportok kezelése
Étkezéstípusok (normatípusok) kezelése
Kedvezmények kezelése
Előírások (igények) kezelése
Egyösszegű vagy tételes befizetés (előírás rendezés) kezelés
Lemondások, pótigények, fix igények kezelése
Hátralékok, túlfizetések kimutatása
Előírások (igények) egyszerű lekérdezése
Egy-egy konkrét napi igény kimutatása
Étkezési jegyek készítése (széleskörű lehetőségekkel)
Napi igények átemelése létszámadatként élelmezési modulba
Kapcsolat a vonalkódos étkezési regisztrációs modullal
Számlák készítése a fizetendő térítési díjakról
Teljeskörű számlázó modult adunk a rendszerhez
Tárolható és Excel/Word/PDF-be exportálható lekérdezések, kimutatások, úrlapok, nyomtatványok, diagramok
Széleskörűen paraméterezhető jogosultsági rendszer
A fontos vagy gyakran használt funkciók az alapképernyőre tehetők egygombos indítással

 

ProDiuS étkeztetési program

A közétkeztetési feladatok két kölönálló, de egymással szoros kapcsolatban álló csoportra bonthatók. Az egyik az étkeztetési feladatkör, a másik az Élelmezés adminisztrációja. Ezt rendszerünkben két külön külön, de egymással összekapcsoltan működő modullal is megoldhatjuk. Ezen az oldalon az étkeztetési program jellemzőit találjuk. A ProDiuS élelmezési program leírása itt található.
 

 

Vonalkódos étkeztetés, webes regisztráció

Az étkezési modul igény nyilvántartásával kapcsolatba lépve a modul regisztrálja az igénybevételeket. Az étkezőhöz vonalkóddal ellátott kártya rendelhető, egy ilyen kártya előállításának ára kb. 10 Ft, az intézmény elkészítheti, a kár, a kártyák generálásához segítséget nyújtunk. Az étkezés abban az esetben engedélyezett, ha igény rögzítve van az adott napra és igénybe veendő étkezéstípusra. Az igényeken túl az étkező illetve az étkező vonalkódos kártyája letiltható. A rendszer hangjelzéssel és zöld/piros ábrával is jelzi a sikerességet és elutasítást. Elutasítás történhet igény hiánya, tiltás, helytelen kód, vagy már igénybevett étkezés miatt. Minden eseményt más-más hangjelzés kísér. Az étkezőkhöz vonalkód rendelhető, így a regisztráció egyszerűen, egy vonalkódolvasó segítségével végezhető, automatikusan. A regisztrációs üzenet megjelenésének időtartama és egyéb automatikák is beállíthatók.
A modul kiegészítésként működtethető az étkezési térítési díjak nyilvántartásával, önállóan nem, csak azzal együtt rendelhető, kedvezményes csomagban!

Főbb paraméterek, lehetőségek:

Az étkezést az étkező vonalkódos kártyája is azonosíthatja
A vonalkódos kártyák könnyen előállíthatók, egy kártya ára ~10Ft
Automatizált regisztráció
Testreszabható üzenetkiírás
Események naplózása, lekérdezése, összesítése
Étkező étkezésének egyszerű tiltása/engedélyezése igénymódosítás nélkül is
Tárolható és Excel/Word/PDF-be exportálható lekérdezések, kimutatások, úrlapok, nyomtatványok, diagramok
Széleskörűen paraméterezhető jogosultsági rendszer
A fontos vagy gyakran használt funkciók az alapképernyőre tehetők egygombos indítással

ProDiuS étkeztetési program

A közétkeztetési feladatok két kölönálló, de egymással szoros kapcsolatban álló csoportra bonthatók. Az egyik az étkeztetési feladatkör, a másik az Élelmezés adminisztrációja. Ezt rendszerünkben két külön külön, de egymással összekapcsoltan működő modullal is megoldhatjuk. Ezen az oldalon az étkeztetési program jellemzőit találjuk. A ProDiuS élelmezési program leírása itt található.
 

Bejövő számlák teljes körű iktatása
 

A megnövekedő feladatok miatt megnövekedik a beérkező számlák száma is, ezért szükség van egy olyan, részben automatizált érkeztető rendszerre, amelynek segítségével a késedelmes számlakiegyenlítések - legalább az adminisztráció hibájából - elkerülhetők. A program segítségével nyomon követhetők a számlák, azok leigazolása, a pénzügyre való visszaérkezése, erről kontroll listák is készíthetők, melyeken az átvétel igazolása is megtörténhet. Tetszőleges kimutatások lekérhetők a rendszerből a beépített kimutatásgenerátor segítségével akár az ÁFA analitikához, akár a tartozásállomány kimutatásokhoz, stb. A modulból a beérkezett számlák átemelhetők teljesítésre a pénztár/bank illetve a házipénztár modulokba (pénztár modulból való kezdeményezés), a számláról pénztári tétel illetve pénztárbizonylat is készíthető (Házipénztár modul kapcsolat; számlából való kezdeményezés).


Főbb paraméterek, lehetőségek:
 

Beérkező számlák teljeskörű érkeztetési adatainak kezelése
Számlák pénzügyi adatainak nyilvántartása
Igazolásra átadott, de vissza nem érkezett számlák listája
ÁFA kimutatásra is alkalmas (ÁFA könyv)
Tartozásállomány kimutatásra is alkalmas
Számla átvétel pénztár modulokba teljesítésre
Házipénztár kapcsolat, automatikus pénztárbizonylat készítés
Ki nem egyenlített számlák vizuális megkülönböztetése
Használatával a késedelmes kiegyenlítések elkerülhetők
Tárolható és Excel/Word/PDF-be exportálható lekérdezések, kimutatások, úrlapok, nyomtatványok, diagramok
Széleskörűen paraméterezhető jogosultsági rendszer
A fontos vagy gyakran használt funkciók az alapképernyőre tehetők egygombos indítással

ProDiuS étkeztetési program

A közétkeztetési feladatok két kölönálló, de egymással szoros kapcsolatban álló csoportra bonthatók. Az egyik az étkeztetési feladatkör, a másik az Élelmezés adminisztrációja. Ezt rendszerünkben két külön külön, de egymással összekapcsoltan működő modullal is megoldhatjuk. Ezen az oldalon az étkeztetési program jellemzőit találjuk. A ProDiuS élelmezési program leírása itt található.
 

Kimenő számlázás és nyilvántartás

Kimenő számlák teljes körű kezelése, az aktuális törvényi megfeleléssel. Kintlévőségeket és a kiegyenlítéseket is kezeli. A számlákat képes egy gombnyomással kiegyenlíteni, vagy akár több részkiegyenlítést kezelni, így láthatjuk az aktuális kintlévőségeket. A késedelmesen ki nem egyenlített számlákról is kérhetünk naprakész listákat. Akár bizonyos időszakra, tömegesen, így felgyorsítva az eladás folyamatát is. Ezen felül a folyószámla levelezés segítségével fizetési felszólítások, egyenlegközlő küldésére is használhatja. Nyilvántarthatja a kiegyenlítetlen, és a kifizetetlen számláit. Az e-számlának nevezett megoldással a kiállított számlát, digitálisan aláírt PDF formátumban e-mail-en is kiküldheti ügyfelének, így megspórolhatja a címzéshez szükséges időt, boríték - postaköltséget és egyben védi a környezetet.


Főbb paraméterek, lehetőségek:


A szoftverhez névre szóló NAV előírás szerinti tanúsítványt adunk
Kimenő számlák teljeskörű kezelése
Tetszőleges számú számlatömb kezelése
Partner/ügyféltörzs
Termék/cikk/szolgáltatás törzs
Több számlaformátum lehetősége (akár egyedi, vagy logós is)
Csekkel együtt nyomtatás lehetősége
Számla előnézeti kép
Proforma (díjbekérő) számla készítési lehetőség
Számlanyomtatás akár sorozatban
Másolatkérés, módosítás, érvénytelenítés
Házipénztár kapcsolat, automatikus pénztárbizonylat készítés
Ki nem egyenlített számlák vizuális megkülönböztetése
Leporelló és USB nyomtató kezelés egy rendszerből (választható)!
Tetszőleges számú egyéb kimenő számlatömb kezelése
Egyéb kimenő (kézi) számlák adatainak rögzíthetősége külön tömbökben
Opcionális lehetőség: távnyomtatás (emailben küldés PDF-ként és nyomtatás ügyfélnél)
Valamennyi/több kimenő számlatömb számláinak egy eredmény adatbázisban való megtekintése, szűrése, listázása
Tárolható és Excel/Word/PDF-be exportálható lekérdezések, kimutatások, úrlapok, nyomtatványok, diagramok
Széleskörűen paraméterezhető jogosultsági rendszer
A fontos vagy gyakran használt funkciók az alapképernyőre tehetők egygombos indítással

ProDiuS étkeztetési program

A közétkeztetési feladatok két kölönálló, de egymással szoros kapcsolatban álló csoportra bonthatók. Az egyik az étkeztetési feladatkör, a másik az Élelmezés adminisztrációja. Ezt rendszerünkben két külön külön, de egymással összekapcsoltan működő modullal is megoldhatjuk. Ezen az oldalon az étkeztetési program jellemzőit találjuk. A ProDiuS élelmezési program leírása itt található.
 

Házi pénztár

A programmal nyilvántartható tetszőleges számú pénztár forgalma, az egyenlegek bármikor lekérhetők. A forgalmak tetszőleges szűkítéssel kérhetők le (naplók), jogcímenként, nevenként stb. Papíralapú pénztárbizonylat tömbök feldolgozására is van lehetőség. Készíthetünk gyűjtött naplót is a mindenkori egyenleg feltüntetésével, ahol az egymás utáni, ugyanolyan típusú tételek összesítve szerepelnek. A programmal készíthetünk napi illetve időszaki pénztárjelentést, pénztárnaplókat stb., valamint akár rögzítés közben is lekérhetünk pénztárbizonylatokat. Amennyiben pénztárjelentést készítünk, a program címletegyeztetésre is lehetőséget nyújt. A rendszer figyeli a negatív pénzkészletet. A számlaérkeztető modulból számlák átemelhetők teljesítésre.


Főbb paraméterek, lehetőségek:


Több pénztár kezelése
Bevételi, kiadási pénztárbizonylatok
Pénztárjelentések lekérése (napi, időszaki)
Pénztárak forgalmának analitikái
Naplók, gyűjtött naplók, egyenlegek lekérése
Pénzkészlet figyelés
Címletkezelés
Számla átemelés számlaérkeztetőből teljesítésre
Leporelló és USB nyomtató kezelés egy rendszerből (választható)!
Tárolható és Excel/Word/PDF-be exportálható lekérdezések, kimutatások, úrlapok, nyomtatványok, diagramok
Széleskörűen paraméterezhető jogosultsági rendszer
A fontos vagy gyakran használt funkciók az alapképernyőre tehetők egygombos indítással

 

ProDiuS étkeztetési program

A közétkeztetési feladatok két kölönálló, de egymással szoros kapcsolatban álló csoportra bonthatók. Az egyik az étkeztetési feladatkör, a másik az Élelmezés adminisztrációja. Ezt rendszerünkben két külön külön, de egymással összekapcsoltan működő modullal is megoldhatjuk. Ezen az oldalon az étkeztetési program jellemzőit találjuk. A ProDiuS élelmezési program leírása itt található.
 

Folyószámla / csoportos beszedés

Vevők felé fennálló követelések és a szállítók felé fennálló tartozások nyilvántartása. Kiemelt funkcióként ellátja a csoportos beszedés indítását a bank felé, illetve a bank által visszaadott állomány kezelését is. A modullal a bank felé előállítható a GIRO állomány, valamint a bank által visszaadott állományt is feldolgozza, illetve bedolgozik a szakellátási gondozási térítési díj modul és az étkezési térítési díj modul, így a modulok előírásai akár csoportos beszedéssel is beszedhetők az ellátottak bankszámlájáról, illetve a bank által visszaadott állomány feldolgozása után a befizetések lekönyvelése is megtörténik.

 

ProDiuS étkeztetési program

A közétkeztetési feladatok két kölönálló, de egymással szoros kapcsolatban álló csoportra bonthatók. Az egyik az étkeztetési feladatkör, a másik az Élelmezés adminisztrációja. Ezt rendszerünkben két külön külön, de egymással összekapcsoltan működő modullal is megoldhatjuk. Ezen az oldalon az étkeztetési program jellemzőit találjuk. A ProDiuS élelmezési program leírása itt található.
 

Saját készletek és kisértékű eszközök nyilvántartása

A programmal készlethelyeken (raktáron, helyiségben) tarthatók nyilván az intézményi/céges saját készletek, illetve a kisértékű tárgyi eszközök. A raktárkészlet raktár, cikk (anyagféleség), főkönyv szerint bármikor lekérhető. Bármelyik lista több szempont szerint szűkíthető. A készletforgalmat cikkre, főkönyvre, raktárra, megadott időtartamra meg tudja adni (készletkartonok) mennyiségben és értékben illetve összesítve. A szoftver súlyozott átlagárral dolgozik. Adatrögzítés közben a program figyeli az aktuális raktárkészletet. A készletnövekedéseket bevételezési lap alapján, a csökkenéseket pedig felhasználási lap alapján is könyvelhetjük. A készlet modul segítségével megoldható a vonalkódos leltározás is.


Főbb paraméterek, lehetőségek:


Saját készletek kezelése
Közvetlen forgalomkönyvelés
Könyvelés bevételezési/kiadási lapok alapján
Korlátlan számú cikk/eszköz/anyag
Korlátlan számú raktár
Készletek lekérése cikkre, főkönyvre, raktárra
Átlagárak (nyilvántartási árak) lekérése
Munkaruha/védőruha/szerszámok dolgozónkénti nyilvántartása
Mennyiségi és értékbeni készletkartonok
Vonalkódos leltározás támogatása
A MÁK ANAL programból a konvertálást díjmentesen elvégezzük!
Tárolható és Excel/Word/PDF-be exportálható lekérdezések, kimutatások, úrlapok, nyomtatványok, diagramok
Széleskörűen paraméterezhető jogosultsági rendszer
A fontos vagy gyakran használt funkciók az alapképernyőre tehetők egygombos indítással

 

ProDiuS Étkezés - Modulok

Vonalkódos étkezés igénybevétel regisztráció főbb paraméterek, lehetőségek:

Az étkezést az étkező vonalkódos kártyája is azonosíthatja
A vonalkódos kártyák könnyen előállíthatók, egy kártya ára ~10Ft
Automatizált regisztráció
Testreszabható üzenetkiírás
Események naplózása, lekérdezése, összesítése
Étkező étkezésének egyszerű tiltása/engedélyezése igénymódosítás nélkül is
Tárolható és Excel/Word/PDF-be exportálható lekérdezések, kimutatások, úrlapok, nyomtatványok, diagramok
Széleskörűen paraméterezhető jogosultsági rendszer
A fontos vagy gyakran használt funkciók az alapképernyőre tehetők egygombos indítással


Étkezési térítés nyilvántartása, étkezési jegy készítés jellemzői:
 

Étkezőcsoportok kezelése
Étkezéstípusok (normatípusok) kezelése
Kedvezmények kezelése
Előírások (igények) kezelése
Egyösszegű vagy tételes befizetés (előírás rendezés) kezelés
Lemondások, pótigények, fix igények kezelése
Hátralékok, túlfizetések kimutatása
Előírások (igények) egyszerű lekérdezése
Egy-egy konkrét napi igény kimutatása
Étkezési jegyek készítése (széleskörű lehetőségekkel)
Napi igények átemelése létszámadatként élelmezési modulba
Kapcsolat a vonalkódos étkezési regisztrációs modullal
Számlák készítése a fizetendő térítési díjakról
Teljeskörű számlázó modult adunk a rendszerhez
Tárolható és Excel/Word/PDF-be exportálható lekérdezések, kimutatások, úrlapok, nyomtatványok, diagramok
Széleskörűen paraméterezhető jogosultsági rendszer
A fontos vagy gyakran használt funkciók az alapképernyőre tehetők egygombos indítással


Bejövő számlák teljes körű nyilvántartása:
 

Beérkező számlák teljeskörű érkeztetési adatainak kezelése
Számlák pénzügyi adatainak nyilvántartása
Igazolásra átadott, de vissza nem érkezett számlák listája
ÁFA kimutatásra is alkalmas (ÁFA könyv)
Tartozásállomány kimutatásra is alkalmas
Számla átvétel pénztár modulokba teljesítésre
Házipénztár kapcsolat, automatikus pénztárbizonylat készítés
Ki nem egyenlített számlák vizuális megkülönböztetése
Használatával a késedelmes kiegyenlítések elkerülhetők
Tárolható és Excel/Word/PDF-be exportálható lekérdezések, kimutatások, úrlapok, nyomtatványok, diagramok
Széleskörűen paraméterezhető jogosultsági rendszer
A fontos vagy gyakran használt funkciók az alapképernyőre tehetők egygombos indítással


Kimenő számlázás és számlanyilvántartás:


A szoftverhez névre szóló NAV előírás szerinti tanúsítványt adunk
Kimenő számlák teljeskörű kezelése
Tetszőleges számú számlatömb kezelése
Partner/ügyféltörzs
Termék/cikk/szolgáltatás törzs
Több számlaformátum lehetősége (akár egyedi, vagy logós is)
Csekkel együtt nyomtatás lehetősége
Számla előnézeti kép
Proforma (díjbekérő) számla készítési lehetőség
Számlanyomtatás akár sorozatban
Másolatkérés, módosítás, érvénytelenítés
Házipénztár kapcsolat, automatikus pénztárbizonylat készítés
Ki nem egyenlített számlák vizuális megkülönböztetése
Leporelló és USB nyomtató kezelés egy rendszerből (választható)!
Tetszőleges számú egyéb kimenő számlatömb kezelése
Egyéb kimenő (kézi) számlák adatainak rögzíthetősége külön tömbökben
Opcionális lehetőség: távnyomtatás (emailben küldés PDF-ként és nyomtatás ügyfélnél)
Valamennyi/több kimenő számlatömb számláinak egy eredmény adatbázisban való megtekintése, szűrése, listázása
Tárolható és Excel/Word/PDF-be exportálható lekérdezések, kimutatások, úrlapok, nyomtatványok, diagramok
Széleskörűen paraméterezhető jogosultsági rendszer
A fontos vagy gyakran használt funkciók az alapképernyőre tehetők egygombos indítással


Házi pénztár:


Több pénztár kezelése
Bevételi, kiadási pénztárbizonylatok
Pénztárjelentések lekérése (napi, időszaki)
Pénztárak forgalmának analitikái
Naplók, gyűjtött naplók, egyenlegek lekérése
Pénzkészlet figyelés
Címletkezelés
Számla átemelés számlaérkeztetőből teljesítésre
Leporelló és USB nyomtató kezelés egy rendszerből (választható)!
Tárolható és Excel/Word/PDF-be exportálható lekérdezések, kimutatások, úrlapok, nyomtatványok, diagramok
Széleskörűen paraméterezhető jogosultsági rendszer
A fontos vagy gyakran használt funkciók az alapképernyőre tehetők egygombos indítással


Saját készletek és kisértékű eszközök nyilvántartása:


Saját készletek kezelése
Közvetlen forgalomkönyvelés
Könyvelés bevételezési/kiadási lapok alapján
Korlátlan számú cikk/eszköz/anyag
Korlátlan számú raktár
Készletek lekérése cikkre, főkönyvre, raktárra
Átlagárak (nyilvántartási árak) lekérése
Munkaruha/védőruha/szerszámok dolgozónkénti nyilvántartása
Mennyiségi és értékbeni készletkartonok
Vonalkódos leltározás támogatása
A MÁK ANAL programból a konvertálást díjmentesen elvégezzük!
Tárolható és Excel/Word/PDF-be exportálható lekérdezések, kimutatások, úrlapok, nyomtatványok, diagramok
Széleskörűen paraméterezhető jogosultsági rendszer
A fontos vagy gyakran használt funkciók az alapképernyőre tehetők egygombos indítással

ProDiuS Étkeztetés program - Összehasonlító funkció táblázat


 
ProDiuS
STANDARD
Étkeztetés
ProDiuS
KOMPLETT
Étkeztetés
ProDiuS
POFESSIONAL
Étkeztetés
Hálózatos felhasználás, több felhasználó
Étkezők adatainak kezelése  
 

 
Étkezők törzsadatainak, számlázási adatainak teljeskörű kezelhetősége
Étkezéstípusok, kedvezmények kezelése  
 

 
Tetszőleges számú étkezéstípus/kedvezmény kezelése
Kedvezménytípusok előre felvett értékekből is választhatók, de manuálisan is kialakíthatók
Igények/előírások és befizetések kezelése  
 

 
Tetszőleges számú igény felvihető havonta étkezőnként

Előre történő és utólagos számlázás támogatása egyaránt
Havi számlázás után történő pótigények/lemondások átvitele következő hónapra
Havi igények másolhatósága következő hónapra (utólagos számlázás esetén)
Kedvezmények kimutatása pár kattintással
Tetszőleges igény, előírás, napi étkezőlétszám stb. lekérdezhetősége
Tételes befizetés rögzítési lehetőség + havi befizetés egyszerű rögzítése
Hátralékok/túlfizetések kimutatása
Vonalkódos igénybevételi modullal összekapcsolás  
 

 
Összekapcsolható a vonalkódos igénybevételi modullal
További lehetőségek  
 

 
Webes regisztráció, webkliens modul vásárolható
Házipénztár kezelése
Étkezési díjak csoportos számlázása
Pótigény/lemondás számlán való külön soron történő szerepeltetése beállítható
Étkezési jegyek készítése
Kimenő számlák kezelése - Számla modul  
 

 
Számlázás 1 számlatömbbe
Számlázás Távszámla, e-mail számla
Kimenő számlák készítése tetszőleges számú számlatömbbe
Csekkes számla lehetősége (felül 2/3 számla, alul 1/3 csekk), több OC/TC kód
Többféle lehetséges számlaformátum
Termékek adatainak kezelése
Kézi számlatömbök adatainak rögzítése, lekérdezése
Kézi számlatömbök adatainak gépi számlákkal együtt történő lekérdezhetősége

QualitySoft főkönyvi kettős könyvelő program - Árlista

 

ProDiuS étkeztetési program - Képek a programról